Marknaden har varit avvaktande under september, Världsindex (MSCI World) steg med knappt 1% i lokal valuta. Den amerikanska centralbanken (FED) höjde, som väntat, räntan för tredje gången i år och marknaden väntar nu på rapporterna för det tredje kvartalet vilka börjar strömma in om någon vecka. Då värderingarna har kommit upp krävs det från bolagens sida att estimaten håller och vi inte får se uttalanden kring konjunkturell avmattning.

Månaden har i övrigt åter dominerats av handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, Europa och NAFTA. Rörande Kina pågår förhandlingarna, inte mycket ny konkret information har redovisat annat än de ständigt ökande listorna av varor som ska omfattas av tullar. Kanada har dock godkänt ett nytt handelsavtal med USA. Intressant för bl.a Europa och Kinas del verkar det nya avtalet vara mycket snarlikt det gamla. Kanadas eftergifter är minimala. Därmed finns återigen avtal mellan USA, Mexiko och Kanada på plats.

Bolagsspecifikt har Facebook åter hamnat i skottgluggen då 50 miljoner av bolagets kunder verkar ha drabbats av en hackerattack. Hårt pressade General Electric vinstvarnade och sparkade sin kritiserade VD med positiv kursreaktion som följd. Även Husqvarna vinstvarnade pga det heta sommarvädret vilket marknaden redan tycks ha räknat med då aktiekursförsvagningen blev begränsad.

H&M rapporterade siffror som i bästa fall kan ses som i linje med förväntningarna. Aktien steg dock kraftigt i alla fall då det ryktas att ordförande Stefan Persson träffat banker i London för att söka finansiering till ett utköp av H&M från börsen. De flesta analytiker är fortsatt negativa till H&M och uppgången drevs troligtvis av blankare som köpte tillbaka sina sålda aktier, s.k Short Squeeze.

Under månadens sista vecka drogs tre av de fyra svenska bankerna med i ryktesspridningen kring eventuella penningtvättsaffärer i Estland, vilket drabbat Danske Bank tidigare i år. Ryktena spreds av dansk press och sedermera nyhetsbyrån Bloomberg och rörde Nordea, Swedbank och SEB. Vi tror att i den mån det ligger någon riktighet i påståendena är det i ytterst begränsad omfattning detta kan ha pågått i de svenska bankerna då deras primära verksamheter skiljer sig från Danske Banks i Estland.

Vi på Cicero håller för närvarande på med ett förändringsarbete i förvaltningen där vi gör övergripande förbättringar av de modeller som vi använder för vår aktieselektion. Vi är övertygade om att detta ska förbättra vårt förvaltningsresultat med bibehållen risknivå och hoppas även att ni kunder kommer att märka av förbättringarna inom kort. Vi kommer under hösten att berätta mer om förändringarna.

Närmaste framtiden

Vi är fortsatt hyfsat optimistiska inför fortsättningen av 2018.  Hygglig global BNP-tillväxt och vinsttillväxt samt det trots allt låga ränteläget talar för stigande börskurser.

Läs mer i våra månadsrapporter här