Peab, som vi äger i alla Cicerofonder med aktieinslag, rapporterade på torsdagen ett riktigt bra resultat och blev en vinnare i den, av handelsförhandlingarna, i övrigt trista marknaden. Peab har fått en del stryk med tanke på bostadsbyggnadsexponeringen. Vi tycker att man bör komma ihåg att detta är en mindre del, som dessutom presterar hyggligt med ungefär 500 sålda och startade enheter i kvartalet. Det intressanta är anläggningssidan som övrig byggverksamhet som just nu presterar bäst i klassen, kul.

I de globala portföljerna gläds vi åter åt spelsektorn fortsätter att gå starkt, vi representeras där av Sony och Take Two samt Activision där de två förstnämnda tillhör veckans vinnare i kölvattnet av en fin rapport från konkurrenten EA.

Även danska Coloplast gav ett fint tillskott i veckan efter en bra rapport. Amerikanska Synchrony Financial och Nektar Therapeutict presterade mycket bra efter annonsering av rejält utökat återköpsprogram från den förstnämnde samt en bra rapport från den sistnämnde. Läkemedelssektorn har ju dessutom varit under stor press de senaste veckorna som vi tidigare skrivit om och därmed blir ju frågan om uppgången i Nektar är ett trendskifte eller endast något kortvarigt.

Marknaden tog ett kliv neråt i veckan och Världsindex (MSCI World) backade med hela 1,9% i lokal valuta. Nedgången blev som vanligt mindre i SEK (0,9%) då den svenska kronan åter har varit svag.

Veckan har i övrigt dominerats av de pågående handelsförhandlingarna mellan USA och Kina.Trump hotade Kina med kraftiga tullhöjningar i ett par Twitterinlägg på söndagen. Därefter bekräftade USA:s toppförhandlare Robert Lighthizer att USA planerar att höja tullarna på fredag och anklagar Kina för att backa från tidigare överenskomna åtaganden. Kinas delegation åkte därefter, som väntat, till USA under onsdagen. Det blir intressant att se vad som händer under helgen. Vill Trump endast höja trycket i förhandlingarna när det närmar sig slutet? Återstå att se, senaste nytt från Trump i morse var att han fortfarande ser stora möjligheter till ett avtal i veckan. Klart är att Kina verkar se allvarligt på förhandlingarna då man väljer att mönstra sin vice premiärminister Liu He i Washington.

Makrodata i veckan har i övrigt inte imponerat. Tysk industriproduktion kom in riktigt svagt med en ökning om endast 0,6% i april efter två mycket svaga månader i rad tidigare. Det är tydligt att avmattningen i konjunkturen fortsätter i Europa. Kinas handelsöverskott landade på 13,8 MDR USD i april, mot väntade 35 MDR, varav exporten minskade med 2,7%, mot väntade +2,3%. Det är ju positivt ur ett handelsavtalsperspektiv men samtidigt naturligtvis en indikator på lite svagare ekonomi. Samma indikation fick vi också i veckan från Tyskland som levererade industriproduktionssiffror som överraskade negativt.

Räntor

Nyemissionsmarknaden för krediter har tagit fart igen efter en något lugnare period. Intresset har varit stort och vi konstaterar att det finns mycket pengar i marknaden som behöver placeras.

Hemfosa Fastigheter emitterade 1,3mdr SEK under veckan. Obligationen löper på 3 år och bolaget betalar 3m Stibor + 240bps i kupong. Intresset för obligationen var stort och orderboken låg närmare 3 mdr.

Hemfosa rapporterade också under veckan. Hyresintäkterna ökade med 21%, jämfört med samma period 2018, detta till stor del drivet av förvärv och genomförda projekt.

Protokollet från Riksbankens aprilmöte släpptes i veckan och visade på att direktionen är något delad. Man konstaterade bland annat att den globala konjunkturen har gått in i en lugnare fas och att riskerna kvarstår. Samtidigt kommenterade man den svaga svenska kronan och förväntade sig att den skulle stärkas på lite längre sikt. Stefan Ingves kommenterade senare på efterföljande presskonferens att han inte var orolig för växelkursen.