April har varit ännu en månad med stigande räntor i USA. Den 10-åriga räntan steg, och t om överträffade den psykologiska 3%-gränsen under några dagar under månaden. Ränteuppgången förklaras bl a av högre råmaterialpriser drivet av Trumps handelstullar. Därtill har även oljepriset tagit fart efter ett allt oroligare klimat i mellanöstern. I takt med att räntan har sökt sig uppåt under månaden har det varit volatilt på de amerikanska börserna. Man kan emellertid konstatera att det stora börsfallet har uteblivit. Marknaden har haft en varannandagskaraktär och den starka rapportperioden motverkade ränteuppgången varvid den amerikanska börsen slutade oförändrad under månaden (i USD).

Den amerikanska centralbanken (FED) lämnade som väntat styrräntan oförändrad. Ledamöterna är nu mer eniga än tidigare om räntepolitiken och indikerar tre ytterligare räntehöjningar 2018. Den svenska centralbanken samt ECB gjorde heller inga förändringar i penningpolitiken. ECB tydliggjorde heller inte heller när man skall avveckla obligationsköpen. Riksbanken var tydlig med att det är viktigt med en fortsatt svag krona för att nå inflationsmålet. Följden av detta tillkännagivande medförde att kronan försvagades med drygt 4 % under månaden mot USD.

En positiv aspekt på den svaga svenska kronan är naturligtvis att de svenska exportbolagen hamnar i en fördelaktigare konkurrenssituation. Till följd av detta har vi sett tydliga uppgraderingar av estimaten för exportbolagen. Rapporterna har också över lag levt upp till marknadens prognoser och givit ett betydligt bättre stöd än under den föregående rapportperioden.

Vi befinner oss sannolikt i slutfasen av en mångårig uppgångsperiod. I denna fas är det vanligt att inflationen stiger, vilket driver upp räntorna. När detta inträffar kastas investerare mellan hopp och förtvivlan. Ränteplaceringar blir mer attraktiva och man säljer av delar av sina aktieportföljer. Vi anser inte att vi har nått så långt ännu eftersom efterfrågan är fortsatt stark och vinstutsikterna är goda.  Vanligtvis brukar det, efter de inledande räntehöjningarna, vara fortsatt gott aktieklimat ytterligare en tid.

Läs mer om våra månadsrapporter här