Det är alltid roligt när det går bra för våra fonder och senaste veckan har varit exceptionellt bra.

Alla aktierelaterade fonder slår sina jämförelseindex med råge. Cicero World 0-100 är ungefär 0,4% bättre och Cicero Focus är hela 1,3% bättre!! Trots att Cicero 0-50 endast har halv aktievikt jämfört med Cicero 0-100 lyckas Cicero 0-50 att öka med 0,3%.

Förklaringen är fina rapporter från flera av fondernas innehav. Japanska Advantest, som bl.a. gör testutrustning för 5G var upp med hela 37%. Även Faurecia, Tokyo Electron och UPM var upp mellan 15- och 20% under veckan efter sina respektive rapporter. AstraZeneca gick upp med 7% under torsdagen och gynnade framför allt Cicero Focus.

Man kan, mot jämförelseindex, också tjäna på sådant man inte äger. Så är fallet under den senaste tiden i de stora amerikanska IT bolagen där vi inte har många. Både Apple, FaceBook och Google har gått dåligt i veckan då de är föremål för amerikanska konkurrensutredningar på grund av sina dominerande ställningar. Detta i samma vecka som FaceBook avslutade förhandlingar med amerikanska justitiedepartementet och betalar rekordskadestånd för det sätt på vilket man behandlat användarnas data och integritet. Det är tydligt att myndigheterna nu på allvar börjar studera dessa giganters affärsmodeller noggrannare, vilket är så viktigt då vi alla berörs av dessa företags produkter i stort sett varje dag. Notera att Google kom med en fin rapport på torsdagskvällen och handlades upp 5% efter stängning.

Tyvärr går inte allt som man hoppas och på onsdagskvällen rapporterade tandtekniksbolaget Align Inc. Rapporten var bättre än väntat men man sänkte sin helårsprognos med 10% på grund av handelskriget med Kina och aktien föll med 26%, vilket vi tycker var alldeles för mycket då estimatet kom ned med 5-10%.

Makro

IMF (Internationella Valutafonden) sänker åter sina prognoser för världsekonomin och spår nu att global BNP ökar med 3,2 procent i år och med 3,5 procent nästa år. Jämfört med den tidigare prognosen från april innebär det en liten sänkning, det som är påfallande är dock att riktningen nedåt fortsätter samtidigt som världens börser satte nya rekord så sent som förra veckan. Vi har påpekat det tidigare, men det tål att nämnas igen: Börsens tydligaste bränsle för närvarande är fallande räntor och då prognoserna sänks samtidigt som priserna stiger får vi en s.k. multipelexpansion som naturligtvis inte kan pågå för evigt. Marknaden prisar nu helt in en räntesänkning från den Amerikanska Centralbanken (FED) nästa vecka. Rapporterna från bolagen i USA kommer dock in ungefär som de brukar, något bättre. Hittills har 187 bolag rapporterat på S&P 500 och 76% överraskar positivt på vinst/aktie (EPS) emedan 57% överraskar positivt på försäljning. Denna trend är något som vi sett de senaste åren. Bolagen ökar sin lönsamhet i högre grad än man ökar försäljningen vilket är ytterligare ett sätt att kvantifiera ovanstående konstateranden om vikande global konjunktur där företagen främst ökar sina vinster via besparingar.

Under torsdagen lämnade Europeiska Centralbanken (ECB) ett helt enligt planerna oförändrat räntebesked. Den tillhörande kommentaren fick dock stor påverkan på marknaderna. Man ändrade sina utsikter kring räntepolitiken och säger nu ”Dagens räntenivåer kommer bibehållas längre, åtminstone genom första halvåret 2020, eller så länge som krävs”. Detta tolkade marknaden positivt, räntor gick ned, aktier upp och Euron försvagades mot andra valutor såsom den amerikanska dollarn. Självklart följde även den svenska kronan med ner då det på senare tid har blivit allt tydligare att det är mycket svårt för den Svenska Riksbanken att gå en annan väg än ECB som liten men exportberoende nation, dessutom medlem i EU. I det efterföljande talet av ECB:s ordförande Draghi var han ganska pessimistisk angående tillväxten i Europa och sa bl.a. ”utsikterna blir sämre och sämre” samt ”det är inte tillräckligt med penningpolitik, det är mycket viktigt att Europas politiker lyssnar och bidrar med finanspolitiskt stöd också”. Detta fick aktiemarknaden att vända ned lite igen emedan räntor och valutor bibehöll den initiala riktningen. Draghi har tydliggjort vikten av finanspolitiska åtgärder sedan 2014, men politikerna tycks inte lyssna. En av orsakerna är naturligtvis att många länder har tuffa budgetsituationer.

Räntor

Räntemarknaden är för närvarande i semestertempo, men vi konstaterar att trenden är fortsatt fallande räntor vilket tilltog efter ECB:s räntebesked (se ovan). Ur ett avkastningsperspektiv gynnar naturligtvis räntenedgången våra räntefonder.

Intrum valde under veckan att lösa sina obligationer med förfall 2022 i förtid. För att refinansiera detta emitterade de en 600m Euro obligation med löptid till 2026 och med en fast kupong på 3,50%. Vi äger den tidigare obligationen men valde att ej vara med på den nya, då det är lite för lång duration för våra fonder.

Ha en fortsatt skön sommar nu när värmen äntligen tycks ha kommit på allvar.