Disney, som vi har i Cicero World 0-100, har varit ett av våra bästa innehav i den globala aktieportföljen sedan det efter månader av spekulationer annonserades att man kommer att lansera en streamingtjänst i stil med Netflix för bolagets enorma katalog av filmer och annat material. Aktien steg med omkring 13% emedan Världsindex (MSCI World) är i det närmaste oförändrat för veckan.

Rapportsäsongen för det första kvartalet har kommit igång på allvar och vi noterar fina rapporter från Bank of America och Omnicom. Det sistnämnda är ett av de globala portföljernas största innehav och bidrog med en uppgång på 11%.

Handelsbanken var först ut bland de svenska bankerna och resultatet nådde precis upp till marknadens förväntningar. Rensar man för det faktum att ingen avsättning gjordes till personalstiftelsen Oktogonen för 2018 och man därmed återförde nästan 850 miljoner till resultatet får man faktiskt se det som relativt mediokert. Handelsbanken och SEB, vilka båda finns i våra svenska aktiefonder (Cicero Focus, Aktiespararna Topp Sverige och Aktiespararna Direktavkastning), har favoriserats av investerare efter penningtvättsskandalen i Swedbank som också i viss mån drabbat Nordea. Dock verkar det inte riktigt som att den svenska bankmarknaden visar sin bästa sida just nu. Framförallt är det bolånemarknaden som drabbats av prispress då flera mindre spelare, med statliga SBAB i spetsen, försöker ta marknadsandelar.

En av de sämre bolagen för Sverigeportföljen var Ericsson som rapporterade på onsdagen. Sämre i bemärkelsen att vi saknade aktier i bolaget, som rapporterade starkt, vilket kostade på i jämförelse med index.

På den bredare scenen noterar vi att Qualcomm och Apple tycks komma överrens kring den patenttvist man haft de senaste månaderna. Apple lägger ner alla sina anklagelser i frågan och Qualcomm steg rejält på beskedet. Apple var närmast oförändrad vilket är intressant då vi antar att det var Apple som med kniven på strupen tvingades till förhandlingsbordet. Om inte bolagen hade kommit överens hade Apple inte haft någon rimlig chans att lansera en 5G telefon under 2020 då man hade fått gå tillbaka till ritbordet och designa om telefonen för ett annat chip än det Qualcomm-chip den ursprungligen utrustats med. Värt att notera i sammanhanget är att en del kunder till Apple tagit det säkra före det osäkra under dispyten och beställt 5G telefoner från andra leverantörer. En av dessa är den största Apple-kunden i USA, Verizon, som beställt 15 miljoner 5G telefoner från Samsung. Det ska bli intressant att se om de även känner sig tvingade att köpa från Apple och vad de då ska göra med alla sina Samsungtelefoner.

Makro

I det bredare perspektivet har vi inte sett så stora rörelser under denna kortvecka, där den amerikanska dollarn är fortsatt stark men med små rörelser. Statistik som inkommit har varit okej, såsom KPI i Eurozone och Storbritannien. Marknaden är fortsatt positiv i kölvattnet av den Amerikanska Centralbanken FED:s senaste kommunikation som indikerar låga räntor under längre tid. Rapportperiodens fortsättning kommer att bli avgörande för den fortsatta börsutvecklingen i närtid.

Räntemarknaden
​​​​​​​

Som väntat blev det en relativt lugn vecka på emissionsfronten på räntemarknaden i och med stundande påskhelg. Däremot så har marknaden fortsatt att utvecklas positivt och våra fonder fortsätter att gå starkt.

Vi har haft två, positiva rating-händelser i veckan. Till att börja med så höjde S&P Volvo´s kreditbetyg från BBB+ till A-. Marknaden i Volvo´s obligationer tightades till direkt med ca 10-20 punkter på 5 års-punkten. Den andra kreditbetygshändelsen stavas SBB mot BBB! Samhällsbolaget (SBB) är ett spännande fastighetsbolag som vi har följt under en längre tid här på Cicero. Bolaget fokuserar på samhällsfastigheter med långa och stabila hyreskontrakt. I och med att bolaget är så pass ungt och vuxit kraftigt under kort tid så har bolaget fått betala upp en del på finansieringssidan. Bolaget och dess VD har under hela resans gång varit väldigt tydlig med att man strävar efter ett Investment Grade betyg. Tidigare i veckan blev Fitch först ut av kreditinstituten att höja upp SBB´s kreditbetyg till BBB-. Många i marknaden har tvivlat på att det skulle vara möjligt att ett så ungt bolag skulle kunna nå upp till ett så högt kreditbetyg, så fort… Obligationerna steg kraftigt i värde på beskedet.