Världens börser tog ett kliv nedåt under veckan och sjönk med nästan 2%.

Sandvik var en av de cykliska aktierna som vi tappat mest på de senaste dagarna. I tisdags hade bolaget kapitalmarknadsdag då man ville berätta för investerare hur de nya finansiella målen ska se ut. Marginalmålet hamnar på 16% vilket man redan har uppnått och merparten av analytikerna som följer bolaget har högre marginaler i sina estimat för de närmaste åren. Även tillväxtmålet på 5%, drivet av både företagsförvärv och egen (s.k. organisk) tillväxt var lite försiktigt enligt flera analytiker då man idag taktar på ca 5% endast organiskt. Som om inte ovan skulle vara nog passade även Sandviks mycket populära VD Björn Rosengren, i en intervju, på att kungöra att han nog inte blir kvar i Sandvik så länge till, vilket naturligtvis också mottogs njuggt av marknaden. Det har under en tid ryktats att Björn Rosengren är första val för ABB, som brottas med allvarliga organisatoriska problem och på jakt efter en ny VD och det senaste uttalandet från Björn bekräftar kanske att en flytt till Schweiz är förestående.

Amerikanska L Brands, som bland annat äger varumärket Victoria’s Secret, rapporterade fina siffror och steg med över 10% och tillhörde därmed vinnarna i våra portföljer tillsammans med Oriflame och AstraZeneca. Grundarna och storägarna i Oriflame, familjen af Jochnick, lade i veckan ett bud på Oriflame på 227 kronor, detta var vid tillfället en premium på ca 35%. Fonderna äger ganska mycket i Oriflame och därmed tycker vi att det är riktigt kul med detta bud. AstraZeneca fick nog snarast sin styrka från den svaga marknaden och det faktum att investerare brukar söka sig till sådana bolag som upplevs lite säkrare när det börja bli lite oroligt på börsen.

Makro

Förra veckan skrev vi om att Trump dels valde att skjuta fram införandet av biltullar från europeisk bilimport med sex månader, vilket marknaden återhämtade sig lite på. Dels passade han på att använda sin möjlighet att utfärda ”Nationellt Nödläge” för att själv kunna fatta beslut om att kinesiska Huawei och ZTE är säkerhetsrisker för USA och därmed inte kommer att få leverera 5G utrustning. Det senare är något som marknaden inte förstod hela vidden av förra veckan, man tänkte nog att detta enbart skulle gälla leveranser av exempelvis 5G utrustning i USA. Det visar sig inbegripa all inblandning med amerikanska företag som exempelvis förbud mot användande av amerikanska Qualcomm chip eller appar från Google i Huawei´s telefoner. Detta förbud kommer alltså mer eller mindre att förhindra amerikanska företag från att överhuvudtaget ha några affärer med dessa båda företag inom några veckor, dessutom aviserade Trump att det även kunde beröra ytterligare några kinesiska företag. Det blev startskottet för en trist börsvecka då marknaden sent omsider insåg att det Trump beordrade kommer att fördjupa klyftorna mellan USA och Kina betydligt och med all sannolikhet följas upp av kinesiska repressalier av något slag.

Ovanstående anser vi att man bör ta på fullaste allvar och vi tror dessvärre att Trump den här gången har lyckats att försämra sannolikheten för lyckade handelsförhandlingar med Peking för en tid framöver.

Europa har inte rosat marknaden med bra statistik på sistone och vi måste tyvärr konstatera att dragloket Tyskland åter bekräftar att man är inne i en svacka. Viktiga IFO-index, som brukar ses som en bra temperaturmätare på tillståndet i ekonomin, kom åter in på lägre nivå än väntat i maj. Även ledamöterna i Europeiska Centralbanken (ECB) börjar bli lite oroliga för tillväxtutsikterna även om man fortfarande tror på en återhämtning i Europa under andra halvåret 2019.

Sverige påvisar full fart i ekonomin med fallande arbetslöshetssiffror som i april överraskade med 5,9%, ner från 6,5% månaden innan.

Den svenska kronan har åter varit i fokus och nu höjs framförallt många inhemska röster kring att kronan är för svag och att Riksbanken för ”fel” penningpolitik. Vice riksbankschef, Cecilia Skingsley, var till och med i Agenda i söndags för att diskutera detta ämne. Många menar att kronans svaghet på sikt är skadlig för svenska bolag då man upphör med andra rationaliseringar när kronan ger så bra stöd, varför man riskerar att halka efter omvärlden konkurrensmässigt. Vi menar att det är svårt för ett litet land som Sverige att hävda sin valuta som av många ses som en randvaluta till euron. Euron har varit svag och den amerikanska dollarn stark ock därmed tappar den svenska kronan också. Man bör inte heller glömma bort att april och maj ofta är lite svaga månader för kronan då många internationella aktieinvesterare väljer att sälja aktieinnehav för att undvika utdelningsskatt och därmed försvagas kronan. Vidare bör man fundera över vad åtstramande penningpolitiska åtgärder får för effekter på bomarknaden som redan är inne i en rejäl svacka. Bomarknaden anses av många utländska bedömare dessutom vara den största risken för den svenska ekonomin för tillfället och en ytterligare försvagning av densamma skulle därmed bara försvaga kronan ytterligare.

Räntemarknaden

Det har varit en händelserik vecka med flertalet nya transaktioner. Resurs Bank var ett av bolagen som nyttjade obligationsmarknaden under veckan. Resurs Bank, som är inriktade på smarta betal -och finansieringslösningar, fick under förra veckan ett officiellt kreditbetyg från Nordic Credit Rating. Betyget sattes till BBB- med stabila utsikter. Resurs Bank emitterade 600 miljoner med kupong 3mstibor +145 och med en löptid på 3 år. Bland övriga namn som emitterade under veckan kan vi nämna Heimstaden, Vacse och Postnord.

Europeiska kreditindex har gått isär under veckan i en miljö av stigande oro kring handelskonflikten mellan Kina och USA, samt fallande börser.  I Sverige kan vi dock inte se samma trend utan här hemma har riskaptiten för krediter varit fortsatt god.