Vi har sett en stark inledning på det globala börsåret 2018. Tillväxtmarknaderna har börjat året allra bäst drivet av förväntningarna om fortsatta vinstökningar, vilket i sin tur har ökat kapitalinflödet till regionen. Detta härrör sig från flera faktorer, skall man lyfta fram en specifik faktor är det oljeprisförstärkningen som är så viktig för tillväxtländerna.

 

Amerikanska börser har också börjat bra. De bolag som gick bäst under 2017 främst hemmahörande i tech-sektorn fortsätter att gå bra. Vi har även sett en positiv utveckling hos inhemska amerikanska bolag. Här har förväntansbilden stärkts till följd av skattelättnaderna för bolag.

 

Året har också inletts med ränteförstärkningar där amerikanska räntor har tagit ledningen. Detta kan förklaras av något högre inflationsförväntningar samt att 2018 kommer att bli året då den amerikanska centralbanken höjer styrräntorna samtidigt som stramar åt den expansiva balansräkningen. Det enda som inte går upp är den amerikanska dollarn som har haft en mycket svag inledning på året. Detta samtidigt som räntorna i USA stiger. Vissa rykten gjorde under månaden gällande att Kina skulle bli mer restriktiva med sina köp av amerikanska papper. Vi lutar ändock åt att dollarförsvagningen är tillfällig.

 

Månadens politiska begivenhet var World Economic Forum i Davos. Den tydligaste slutsatsen därifrån blev att USA ville visa en större öppenhet rörande handelsavtal med världens övriga länder än vad Trump hittills har gjort gällande.

 

I skrivande stund står vi i inledningen av rapportperioden för fjärde kvartalet vilken har inletts bra i USA och någorlunda i Europa och Sverige. Noteras bör att förväntningarna är högt uppskruvade från investerare och analytiker och det verkar därmed inte räcka att leverera rapporter i linje med förväntningarna.

Närmaste framtiden

Vi är fortsatt hyfsat optimistiska inför fortsättningen av 2018.  Hygglig global BNP-tillväxt och vinsttillväxt samt det låga ränteläget talar för stigande börskurser. Vi har hängt med fint under årets inledning i våra Allokeringsfonder då vi tidigt såg möjligheter till en börsuppgång och agerade därefter. Vi har mot slutet på månaden valt att normalisera våra aktievikter i dessa fonder. Vi följer som vanligt marknaden noga och ser en möjlighet till lite vinsthemtagningar i närtid då marknaden har inlett året så starkt.

Läs våra månadsrapporter här