Efter en volatil februari fortsatte även mars i samma anda. Första hälften av mars bidrog med stigande kurser varefter oron på nytt smög sig in. Regulatoriska frågor kring de amerikanska teknikdrakarna i kölvattnet av brittiska avslöjanden kring bolaget Cambridge Analytica som felaktigt utnyttjat och sparat data om Facebook-användare slog ned som en bomb. Marknaden insåg snabbt att flera av dessa stora amerikanska bolag har vuxit sig för dominanta och risken är uppenbar att den brittiska skandalen leder till snabbare lagstiftning som kommer att begränsa möjligheterna, och därmed vinsterna för dessa bolag.

Den amerikanska centralbanken (FED´s) höjde som väntat räntan igen med 0,25 % och lyfte fram skattesänkningar som en tillväxtdrivare. Man guidade också om tre sannolika räntehöjningar 2019 vilket ansågs något hökaktigt av marknaden.

Handelskriget fortsatte skapa oro med tydliggöranden från Trump rörande att Kina är det huvudsakliga målet för tullar. Kina svarade med att införa tullar på 121 amerikanska varor. Rimligen bör man snart hitta fram till förhandlingsbordet för att inte skapa ytterligare oro. Trump bör nu ha uppnått önskad effekt avseende inrikespolitiska poänger och initialt förhandlingsövertag.

H&M rapporterade och visade återigen siffror som inte föll marknaden i smaken med höga lagernivåer och sjunkande bruttomarginal.

Om några veckor börjar rapporterna för det första kvartalet 2018 att trilla in och vi ser fram emot dessa med tillförsikt. Vi tror att det finns möjligheter till bra amerikanska rapporter drivet av god ekonomisk tillväxt samt direkta effekter av skattelättnaderna som infördes vid årsskiftet. Många amerikanska bolag kommer säkert också att ta möjligheten att ta hem vinstmedel från utlandet och därmed tillkännage investeringar, höjda utdelningar och aktieåterköp. I Europa kommer vi att se fortsatt god tillväxt i bolagen och givet att resultaten för det fjärde kvartalet endast var i linje med analytikernas prognoser över lag så har inte vinstprognoserna skruvats upp nämnvärt. Det senare bidrar åtminstone realistiska förväntningar. Bland europeiska bolag är det framför allt viktigt att man kan visa att de ökande volymerna, till följd av bra ekonomiskt klimat, genererar en hävstång i vinsterna då det allt mer har börjat talas om flaskhalsar i produktionen inom många områden den senaste tiden.

Läs våra fonders månadsrapporter här