Rapportsäsongen lider mot sitt slut och vi får luta oss mot annan information under resten av året. Marknaden kommer att leta med ljus och lykta efter tecken på en förbättring i världskonjunkturen.

Veckan har haft en hyfsad balans mellan positiva och negativa nyheter. Trots det har marknaden inte riktigt lyckats fullfölja de senaste veckornas starka utveckling. Världsindex är i princip oförändrat under veckan i lokal valuta (något upp i SEK då kronan åter har varit svagare).

Aktiemarknaden

SVT:s Uppdrag Granskning uppger att man har hittat information som belyser att även SEB har varit inblandade i penningtvätt i Baltikum, vilket kommer att tas upp i kommande program.

I våra globala mandat har vi framförallt fått draghjälp av Fujifilm, Rockwell, Take Two Interactive och Academedia. På den negativa sidan har vi drabbats en aning av den amerikanska kartellutredningen rörande fiskodlarna MOWI och Salmar från Norge.

Sverigefonden har haft en bra vecka och gynnades bl.a. av budet på Hemfosa från Samhälls-byggnadsbolaget på 126 SEK, samt avsaknaden av SEB aktier. Positivt för fonden således!

Makro

Oroligheterna i Hong Kong fortsätter och samtliga skolor höll stängt på torsdagen på grund av de rådande protesterna. Myndigheterna har varnat för att Hongkong står på randen till en total kollaps när skolor och tunnelbana tvingas stänga på grund av våldsamheterna. Vi bevakar situationen med viss oro och hoppas att man ska kunna finna en lösning som är godtagbar både för Hong Kong-invånarna och Peking.

Trump har som vanligt haft många järn i elden. Under onsdagen hölls ett förannonserat tal kring handelsförhandlingarna. En viss besvikelse kunde skönjas bland olika marknadsaktörer efter talet, då få nya insikter förmedlades om hur handelssamtalen mellan USA och Kina egentligen fortlöper. Trump sa dock att ett avtal kan vara på plats inom kort, men om Kina inte accepterar det avtal som bjuds kommer de straffas med nya hårdare tullar.

Vita husets ekonomiska rådgivare, Larry Kudlow, uppgav vidare efter presidentens tal att han fått i uppdrag att utreda möjligheten till nya skattesänkningar för den amerikanska medelklassen, något som han dock betonade låg långt fram i tiden. Valfläsk?

Tysklands bruttonationalprodukt, BNP, ökade oväntat i det tredje kvartalet. Ekonomerna hade räknat med att Europas största ekonomi skulle falla in i en teknisk recession (två efterföljande kvartal med negativ tillväxt). Mätt i kvartalstakt ökade BNP med svagt positiva 0,1 procent, medan förväntat var en nedgång om 0,1 procent.

Räntor

Aktiviteten på räntesidan har varit hög rörande nya emissioner. Då vi börjar närma oss slutet av året är det många som vill hinna ordna sin finansiering innan jul. Vi tittar på flera case och har i veckan investerat i bl.a. Heimstaden.

Räntorna har trendat ner under veckan efter den försiktiga inflationsstatistiken i onsdags, vilket även fick kronan att falla.