Börsen inleder det nya året med ett glädjeskutt

Årets första handelsdag blev en succé med uppgångar på alla marknader och Stockholmsbörsen rivstartade med +2%.

Därmed hamnar också den senaste veckan på plus trots att avslutningen av 2019 präglades av vinsthemtagningar. Världsindex under den senaste veckan är upp 0,04% i lokal valuta.

Aktiemarknaden

Efter räntehöjningen från Riksbanken har bankerna gått relativt bra. Vi noterar detta med viss skepsis då vi inte äger så mycket banker i fonderna. Vi tror visserligen att det är bra för bankernas marginaler att man slipper de negativa räntorna då detta påverkar framför allt marginalerna i privatkundsinlåningen, där man inte kunnat kompensera för den negativa räntan fullt ut. Vi är däremot mer tveksamma till att bankerna har möjlighet att tillgodogöra sig hela höjningen på utlåningssidan då konkurrensen är tuff.

Vi vill påminna om att den bank vi tror gynnas mest av att räntan inte längre är negativ är Avanza som fonderna hos Cicero äger mycket av.

Makro

Den kinesiska centralbanken beslutade på torsdagen att sänka reservkraven på bankerna med 0,5 procentenheter. Åtgärden träder i kraft den 6 januari och väntas frigöra 800 miljarder yuan, motsvarande runt 1 000 miljarder kronor, när bankerna får utrymme att låna ut mer pengar.  Det här är åttonde gången sedan 2018 som reservkraven på bankerna sänks. Siffran är nu nere i 12,5 procent. Det är intressant att Kina fortsätter att stötta ekonomin och det är ett tydligt tecken på att man menar allvar.

Den amerikanska dollarn har på ett par månader försvagats från 9,90 till dagens 9,37 mot den svenska kronan, vilket är en snabb förändring ur ett historiskt perspektiv. Bedömare menar att den amerikanska centralbanken (FED) nu är inne i en räntesänkningscykel, till skillnad från exempelvis Sverige, och att försvagningen kan kvarstå. Vissa menar till och med att försvagningen kan bli mycket kraftig, i linje med historiska cykler, och att det amerikanska budgetunderskottet kommer att börja ifrågasättas. Budgetunderskottet har primärt skapats via expansiv finanspolitik som därmed har stöttat den amerikanska ekonomin. Detta är ett delvis oroande scenario som det gäller att inte negligera även om vi i dagsläget kanske tycker att det är för tidigt att bli allt för negativ till USA och förtroendet för dollarn.

Vi på Cicero är relativt optimistiska till börsåret 2020 och menar att det finns vissa tecken på att vi har sett åtminstone en riktningsförändring i ledande indikatorer från negativt till neutralt. Samtidigt är 2020 ett valår i USA och vi får inte glömma att Trump med all sannolikhet är intresserad av att kunna visa att det går bra i USA. Ett av hans älsklingsexempel brukar vara att påpeka att börsen går bra och det vill han med all sannolikhet kunna fortsätta att påvisa. Vidare såg vi senast idag att Kina är tydliga med att ekonomisk stimulans står högt på dagordningen i likhet med de signaler som vi hittills har fått från exempelvis ECB. Slutsatsen får därmed bli att världsekonomin kanske kommer ur sin inbromsning under 2020 med en hyfsad börsutveckling som följd.