FED i Fokus

I inledningen fästes allt ljus på den Amerikanska Centralbanken (FED) och den förväntade räntesänkningen på onsdagskvällen. Förväntningarna infriades även denna gång.

Världsindex (MSCI World) har under veckan en fortsatt positiv utveckling med en uppgång på ungefär 1,7%. Vi är glada för att vår nya fond Cicero Sverige har fått en fin start med god kapitaltillströming, gå gärna in på hemsidan och ta en titt. Alla övriga aktivt förvaltade fonder slår sina jämförelseindex i veckan.

Aktiemarknaden

Som nämns ovan går aktieportföljerna bra och vi har därför inte så mycket negativt att skriva om.

På den positiva sidan får vi åter nämna Eolus Vind som nu har gått upp drygt 100% sedan vi köpte den i våras. Även vår exponering i amerikanska teknikbolag går bra och vi vill gärna lyfta fram halvledarebolagen Lam Research och KLA Corp samt Microsoft som höjer sina aktieåterköp.

EQT ska till börsen vilket kommer att bli en bra transaktion. Intresset är rekordstort och Cicero kommer att försöka delta då vi finner bolaget som unikt ur ett exponeringsperspektiv vilket passar bra in för att öka diversifieringen i våra innehav.

Efter många turer bestämde sig tyska bromstillverkaren ZF att lämna sitt ägande via en placering efter börsens stängning på torsdagskvällen. Intresset var stort men Cicero lyckades kapa åt sig en liten andel för fondernas räkning. Rabatten var nästan 20% vilket vi inte kunde motstå.

Makro

Veckans viktigaste händelse var den Amerikanska Centralbanken (FED) och dess räntebesked. Banken sänkte, som väntat, räntan med 0,25%. Marknaden reagerade positivt då tolkningen av tillhörande uttalanden är att ordförande Powell nu är mer duvaktig och lyhörd för att justera räntenivån i takt med att riskerna för den amerikanska tillväxten ökar. Inflationen är låg trots hög aktivitet på arbetsmarknaden men de globala riskerna har ökat sannolikheten för negativ påverkan på den amerikanska ekonomin. President Trump var inte sen att fortsatt kritisera Powell för att han gör för lite, enligt presidenten via Twitter.

Den svenska höstbudgeten passerade utan påverkan på varken räntor eller växelkurs då den ansågs som ganska förutsägbar.

OECD valde återigen att sänka utsikterna för den globala tillväxten. De globala riskerna i ekonomin har ökat, främst på grund av minskad handel till följd av handelsspänningarna skriver banken. Man sänker prognoserna för global tillväxt i år till 2,9% (3,4%) och nästa år till 3% (3,4%). Det är alltså rejäla alexanderhugg som vidtas och det är en aning oroande att världens börser fortsätter att ånga på i oförminskad styrka.

Fallande räntor och återköp av egna aktier driver börserna uppåt. I torsdags meddelade exempelvis teknikgiganten Microsoft att man ökar på återköpen av egna aktier. I kombination med fallande räntor har återköp av egna aktier varit en av de mest pålitliga pådrivarna på världens börser under de senaste åren. Goldman Sachs bedömer att återköp av egna aktier växer med ungefär 26% i år, vilket är mycket starkt. När bolagen inte anser att man behöver investera i den egna verksamheten är återköp av egna aktier ett effektivt sätt att stödja aktiekursen på ett skatteeffektivt sätt. När bolag väljer att köpa tillbaka, och annullerar, sina egna aktier fördelas vinsten på färre aktier, varför vinsten därmed ökar per aktie och aktiekursen, med samma värdering som tidigare, stiger. Detta blir en rent matematisk effekt.

Räntor

Det har inte varit några dramatiska rörelser på ränte och kreditmarknaderna efter ECB’s räntebesked förra veckan. Långräntorna i Europa har handlat upp något och en svensk 10-årig statsobligation handlar nu på -0,21% att jämföra med -0,26% för en vecka sedan. Inte heller kreditindex i Europa för Investment grade och High Yield har rört sig särskilt mycket senaste veckan, trots ECB’s löften om att stödköpa för 20mdr Euro i månaden med start i november.

I USA valde Federal Reserve att sänka räntan med 25 räntepunkter till ett intervall mellan 1,75% och 2%. Inte heller detta ledde till några större reaktioner på marknaden. Fed-ledamöterna väntar sig att räntan ligger kvar på den nya nivån till slutet av 2020 medan marknaden förväntar sig ytterligare två sänkningar innan dess.

På den nordiska marknaden är det fortsatt god aktivitet på marknaden precis som det varit de senaste veckorna. I skrivande stund är bland andra Color Group, NCC och Offentliga Hus ute och undersöker möjligheterna att låna upp kapital. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och väljer bara att vara med på emissioner där vi anser att vi får tillräckligt betalt för risken.