Riksbankschefen bjuder på en nolla

Vi vill passa på att önska alla våra kunder en God Jul och tacka er för det förtroende ni har visat oss på Cicero Fonder under året genom att låta oss förvalta ert sparande.

I måndags fyllde vår nya fond Cicero Sverige 3 månader. Förvaltningen har gått riktigt bra och fonden är näst bäst av alla Sverigefonder sedan start. Varför inte ta chansen att investera i en väldiversifierad portfölj, baserad på en modern kvantitativ faktorförvaltningsstrategi?

Julstiltjen börjar lägra sig över marknaden, varför veckan har präglats av små rörelser.

Aktiemarknaden

SEB fick ett bakslag i veckan, då Finansinspektionen beslutade att  höja graden på utredningsnivån till en sanktionsutredning (motsvarande vad som beslutats rörande Swedbank). Detta betyder att man funnit åtminstone indicier på att banken gjort sig skyldig till felaktigheter som kan leda till en sanktion. SEB föll inte alltför kraftigt på beskedet, då det allmänt ansågs sannolikt att Finansinspektionen skulle gå till botten med utredningen efter den kritik myndigheten på senare tid fått utstå.

På fredagsmorgonen framkom även att Finansinspektionen har inlett sanktionsprövningar mot bostadsutvecklarna Peab, JM och Besqab. I skrivande stund är det för tidigt att uttala sig kring detta, men man kan nog konstatera att FI med stor sannolikhet kommer att vända på varje sten framöver.

Fordonskoncernen Volvo har tecknat en avsiktsförklaring om att bilda en strategisk allians med japanska Isuzu Motors, innefattande en försäljning av UD Trucks globala verksamhet från Volvokoncernen till Isuzu Motors. UD Trucks är Volvos lågprismärke med inriktning mot tillväxtmarknader såsom Indien och Kina. Man har inte riktigt lyckats slå sig in i lågprissegmentet, utan äventyret har istället kostat Volvo mycket pengar genom åren, varför marknaden reagerade positivt på beskedet.

Makro

President Trump ställs inför riksrätt för bl.a. maktmissbruk, något som inte kommer att innebära så mycket då den slutgiltigt beslutande instansen, Kongressen, har republikansk majoritet.

Boris Johnson är ny premiärminister i Storbritannien med egen majoritet, vilket marknaden såg positivt på då den politiska osäkerheten undanröjs och det nu kommer att bli möjligt att förhandla fram ett Brexit-avtal till den sista januari.

Räntor

Riksbankchef Ingves höjde som väntat reproräntan till 0 under torsdagsförmiddagen. Det är ett bra beslut som bl.a. innebär att bankerna slipper onödiga förluster på privatkundsinlåningen.