Vår affärsidé är att vara ett svenskt, oberoende, analysdrivet fondbolag med några få fonder i huvudsak med inriktning mot Norden. För länder utanför Norden erbjuder vi ett antal blandfonder samt indexfonder på tillväxtmarknader. I dagsläget är vi 15 personer på Cicero Fonder och har ca 14 miljarder kronor under förvaltning i våra fonder.

Aktiv Förvaltning

Vi erbjuder en analysdriven aktiv förvaltning i ett sammansvetsat team, där korta beslutsvägar möjliggör snabba investeringsbeslut när marknadsutvecklingen så kräver.

Fondutbudet kompletteras med kostnadseffektiva indexfonder.

Risktänkande

Vår investeringsfilosofi präglas av ett väl avvägt risktagande med fokus på ett bevarande av kapitalet och en långsiktigt god värdetillväxt.

Oberoende

Cicero Fonder är en privatägd och oberoende svensk fondförvaltare sedan år 2000.

Vi ser oss själva som en kundorienterad uppstickare på den svenska fondmarknaden.

Erfarenhet

Förvaltningsteamet består av 8 personer med en sammantagen branscherfarenhet på över 100 år.

Hållbara placeringar

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

Samtliga av Ciceros fonder undviker placeringar i bolag som bryter mot vedertagna FN-konventioner och internationella normer. Ett flertal fonder har dessutom SRI-kriterier avseende vissa branscher. Sedan december 2015 är Cicero Fonder anslutna till UN PRI. Fr o m hösten 2018 samarbetar vi även med GES/Sustainalytics. Detta samarbete avser såväl löpande bevakning  som halvårsvisa kontroller av fondportföljernas hållbarhetskriterier.

Swedsec

Vi är anslutna till Swedsec, Swedsec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Organisationsschema

 • Styrelse

  • Internrevisor

  • Extern revisor

  • Compliance

  • VD

  • Risk

  • Förvaltning

  • Administration

  • Marknadsföring & Försäljning

Styrelse

Håkan Källåker
Ordförande
Christer Sterndahlen
Styrelseledamot
Fredrik Sanell
Styrelseledamot
Björn Amb
Styrelseledamot
Mikael Näslund
Styrelseledamot

Medarbetare

Christer Speiner
Stf. VD och administrativ chef
Anders Malmborg
Marknadschef
Peter Magnusson
Förvaltningschef
Fredrik Peters
Förmedlaransvarig
Thomas Falkenklint
Förvaltare
Marie Holmstrand
Backoffice
Tomas Eriksson
Förvaltare
Bence Földi
Kvantanalytiker & assisterande Förvaltare
Oscar Sterndahlen
Förvaltare & Analytiker
Christina Sturk
Backoffice
Annelie Lundholm
Backoffice
Paul Kushch
Administration & Förvaltningsassistent
Markus Linnes
Förvaltare

Vår internrevisor är Moneo AB

www.moneo.se

Vår compliance är Harvest advokatbyrå

www.harvestadvokat.se

Vår Auktoriserade Revisor är Deloitte AB, huvudansvarig Christoffer Helgesen

www.deloitte.com

Risk Manager är Ficope Risk Management

www.ficope.se