Penningtvättslagen
Vi måste vidta vissa åtgärder mot penningtvätt som bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv som implementerades i svensk lag 2017 (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt särskilda föreskrifter från Finansinspektionen.

Reglerna innebär att Fondbolag ska bland annat rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Reglerna styr tydligt om vilka åtgärder fondbolaget måste vidta för att kontrollera identiteten hos såväl nya som befintliga kunder, dvs att uppnå fullständig kundkännedom.

Penningtvättslagen gäller retroaktivt, vilket innebär att även befintliga kunder/andelsägare hos fondbolaget ska identifieras. Därför begär Cicero Fonder successivt in ID-handlingar från alla kunder.

Informationsbroschyr om penningtvättslagen