Cicero World 0-50

Blandfond

Cicero World 0-50 är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med inriktning på kvalitetsbolag. Långsiktig strategisk allokering är 30% aktier, 60% räntor samt upp till 10% lågkorrelerade placeringar.

Cicero Hållbar Mix

Blandfond

Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med inriktning på kvalitetsbolag. Långsiktig strategisk allokering är 50% aktier, 40% räntor samt upp till 10% hållbara placeringar.

Cicero Avkastning

Räntefond

Cicero Avkastning är en hållbar aktivt förvaltad svensk räntefond med låg risk där minst 70% placeras i räntepapper med hög kreditvärdighet.

Cicero Nordic Corporate Bond

Räntefond

Cicero Nordic Corporate Bond är en hållbar aktivt förvaltad nordisk räntefond med låg/medelrisk där 60-80% placeras i företagspapper med lägre kreditvärdighet.

Cicero Sverige

Aktiefond

Cicero Sverige är en hållbar aktivt förvaltad svensk aktiefond med inriktning på kvalitetsbolag.

Eligo Strategifond Offensiv

Aktiefond

Eligo Strategifond Offensiv är en hållbar aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning på kvalitetsbolag. Långsiktig normal aktievikt är 100%, men aktieexponeringen kan variera mellan 80-120% beroende på förvaltningsteamets marknadssyn.

Aktiespararna Topp Sverige

Indexfond

Aktiespararna Topp Sverige är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Aktiespararna Direktavkastning

Indexfond

Aktiespararna Direktavkastning är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 15 bolag som har högst direktavkastning bland de 40 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Cicero China Index

Indexfond

Cicero China Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på Kina.

Peabfonden

Specialfond

Peabfonden är en aktivt förvaltad specialfond där upp till 40% placeras i Peab-aktier och resterande del i andra aktier och andelar i aktiefonder.

Risknivå Volatilitet,% Blandfond Aktiefond Indexfond Räntefond
1 0,0 - 0,5 Cicero Avkastning
2 0,5 - 2,0 Cicero Nordic Corporate Bond
3 2,0 - 5,0 Cicero World 0-50
4 5,0 - 10,0 Cicero Hållbar Mix
5 10,0 - 15,0 Cicero Sverige,
Eligo Strategifond Offensiv
Aktiespararna Direktavkastning
6 15,0 - 25,0 Aktiespararna Topp Sverige,
Cicero China Index
7 >25,0

Enligt gällande lagstadgade fondfaktablad (KIID) anges för varje fond en riskkategori från 1 till 7, där kategori 1 är lägst risk och kategori 7 är högst risk. De olika riskkategorierna definieras utifrån volatiliteten mätt som standardavvikelsen i %, dvs. storleken på de årliga svängningarna uppåt och nedåt i andelsvärdet.

Risknivåer