Cicero Avkastning

Räntefond

Cicero Avkastning är en etisk aktivt förvaltad svensk räntefond med låg risk där minst 70% placeras i räntepapper med hög kreditvärdighet.

Cicero Nordic Corporate Bond

Räntefond

Cicero Nordic Corporate Bond är en etisk aktivt förvaltad nordisk räntefond med låg/medelrisk där 60-80% placeras i företagspapper med lägre kreditvärdighet.

Cicero Världen

Aktiefond

Cicero Världen är en etisk aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning.

Cicero Focus

Aktiefond

Cicero Focus är en etisk aktivt förvaltad svensk aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning.

Aktiespararna Topp Sverige

Indexfond

Fonden är en indexfond och har som mål att så nära som möjligt
följa OMX Stockholm 30 Index (OMXS30) till en låg kostnad.

Aktiespararna Direktavkastning

Indexfond

Aktiespararna Direktavkastning är fonden som följer index för de 15 storbolag med högst direktavkastning noterade på Stockholmsbörsen.

Cicero Emerging Market Index

Indexfond

Cicero Emerging Market Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på världens tillväxtmarknader.

Cicero China Index

Indexfond

Cicero China Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på Kina.

Cicero World Wide

Allokeringsfond

Cicero World Wide är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond med fullt mandat att allokera 0-100% mellan aktier och räntor.

Cicero World 0-50

Allokeringsfond

Cicero World 0-50 är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond med mandat att allokera 0-50% i aktier och resterande del räntor.

Cicero World 0-100

Allokeringsfond

Cicero World 0-100 är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond med fullt mandat att allokera 0-100% mellan aktier och räntor.

Peabfonden

Specialfond

Cicero Peabfonden är en aktivt förvaltad specialfond där upp till 40% placeras i Peab-aktier och resterande del i andra aktier och andelar i aktiefonder.

Risknivå Volatilitet,% Allokeringsfond Aktiefond Indexfond Räntefond
1 0,0 - 0,5 Cicero Avkastning
2 0,5 - 2,0 Cicero Nordic Corporate Bond
3 2,0 - 5,0 Cicero World 0-50
4 5,0 - 10,0 Cicero World Wide,
Cicero World 0-100
5 10,0 - 15,0 Cicero Världen,
Cicero Focus
6 15,0 - 25,0 Aktiespararna Topp Sverige,
Aktiespararna Direktavkastning,
Cicero Emerging Market Index,
Cicero China Index
7 >25,0

Enligt gällande lagstadgade fondfaktablad (KIID) anges för varje fond en riskkategori från 1 till 7, där kategori 1 är lägst risk och kategori 7 är högst risk. De olika riskkategorierna definieras utifrån volatiliteten mätt som standardavvikelsen i %, dvs. storleken på de årliga svängningarna uppåt och nedåt i andelsvärdet.

Risknivåer