Styrelsen i Cicero Fonder AB har beslutat om en förändring i fondsortimentet genom att slå samman fonden Cicero Focus med Aktiespararna Topp Sverige. Det innebär att Cicero Focus kommer att gå upp i Aktiespararna Topp Sverige och därefter inte finnas kvar. Båda fonderna förvaltas av Cicero Fonder AB. Styrelsen har gjort bedömningen att det inte längre är affärsmässigt motiverat att fortsätta förvalta Cicero Focus och därför fattat beslut att låta fusionera fonden med Aktiespararna Topp Sverige. Finansinspektionen godkände ansökan om fusion den 7 juni 2019.

Fusionen genomförs den 25 september 2019 och innebär att fondandelsägarna i Cicero Focus kommer att få nya andelar i Aktiespararna Topp Sverige till motsvarande värde som de gamla andelarna hade. För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjlighet att lösa in fondandelarna i Cicero Focus till och med den 23 september 2019. För befintliga andelsägare i Aktiespararna Topp Sverige innebär fusionen inga förändringar.

Tidplan för fusionen

  1. Sista dagen som andelsägare i Cicero Focus kan sälja sina fondandelar innan fusionen är den 23 september 2019.
  2. Cicero Focus är stängd för handel den 24 september 2019.
  3. Den 24 september 2019 är avstämningsdag för beräknandet av utbytesförhållande. Det är beräkningen den dagen som utgör grund för hur många fondandelar som fondandelsägarna i Cicero Focus ska få i Aktiespararna Topp Sverige.
  4. Den 25 september 2019 fusioneras Cicero Focus med Aktiespararna Topp Sverige och Cicero Focus upphör.
  5. Fr.o.m. den 25 september kommer de nya andelsägarna i Aktiespararna Topp Sverige att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.