Cicero Avkastning, Cicero Nordic Corportate Bond, Cicero Hållbar Mix och Cicero World 0-50 kommer åter att öppnas för handel efter att under fredagen tillfälligtvis varit stängda.

Orsaken till att senarelägga handeln i några av Ciceros fonder var att prissättningen på marknaden för företagsobligationer inte ansågs fungera tillförlitligt, vilket skulle kunna drabba fondernas andelsägare. Vi måste därmed stänga för handel i fonder tillfälligt om marknaden inte anses kunna ge en rättvisande prisbild.

Under fredagen förbättrades marknaden och vi kan därför öppna samtliga ovannämnda fonder för handel. De köp- och säljorder som är lagda samt order som mottagits den 19 mars innan bryttiden 14.30 kommer att genomföras till NAV-kursen per den 23 mars.

För mer information kontakta: backoffice@cicerofonder.se